Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde El Yazması Kültürleri

Proje sorumlusu: Dr. Richard Wittmann (2011 ile Eylül 2020 arasında Prof. Dr. Raoul Motika tarafından yönetildi)

Ana işbirliği ortağı: Universität Hamburg, SFB 950 “Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa”

Proje süresi: 2011’den bu yana

Bu ağırlıklı araştırma konusu, R. Motika’nın 2011’den bu yana proje yöneticiliğini üstlendiği Hamburg Üniversitesi SFB 950 işbirliğiyle geliştiriliyor. DFG’nin olumlu kararının ardından SFB R. Motika’nın yeni bir kısmi projesiyle birlikte Mayıs 2015’ten itibaren dört yıl daha uzatıldı. Ağırlıklı olarak el yazması kültürlerinin özünü karşılaştırmalı olarak araştırmaya yönelik yaklaşımların Türkiye’de fazla bilinir olmamasından dolayı öncelik Türkiye’deki araştırmacılara bu yeni araştırma yaklaşımlarının tanıtılmasına veriliyor. Bu amaçla, daha çok Arapça el yazmalarına yönelik çalışan “The Islamic Manuscript Association” (TIMA) ile sıkı işbirliği içinde çalışacak bir Alman-Türk-Uluslararası ağ kurulacak. Ama Haziran 2016’da imzalanan bir işbirliği sözleşmesiyle de belirlendiği gibi, asıl ağırlık SFB 950 ile gerçekleştirilecek sıkı işbirliğine verilecek. Bu kapsamda Şubat 2016’da İstanbul’da ortak bir Kış Akademisi düzenlendi. İki kuruluş ortak burs programları da başlatıyor. R. Motika’nın danışmanlığını yapacağı bir Türk doktora öğrencisi, 2016’dan başlayarak üç yıllığına Hamburg Üniversitesi SFB 950’de doktora yapacak.