Türkçe Dil Araştırmaları Bağlamında Herman F. Kvergić’in Dictionnaire des phonèmes Türk adlı eseri

Proje sorumlusu: Dr. Astrid Menz

Proje ortagı: Prof. Dr. Jens Peter Laut (Universität Göttingen, Turkologie)

Kütüphaneye sahaftan Dictionnaire des phonèmes Türk adlı daktilo edilmiş eski bir eserin tek nüshası alındı. Tarihlendirilmemiş üç ciltlik bu eser muhtemelen 1930’lu yıllardan kalma bir nüshadır. İlk iki ciltte Türk dilinin fonemlerine göre düzenlenmiş etimolojik incelemeler yer almaktadır; üçüncü ciltte ise Türk dilleri ile Hint-Avrupa dillerinden kelime eşleştirmeleri bulunmaktadır.

Yazar Hermann Feodor Kvergić, 1930’lu yıllarda La psychologie de quelques éléments des langues Turques başlıklı Güneş Dil Teorisi bağlamında “ünlü” olan yazıyı kaleme almış Viyanalı bir şarkiyatçıdır. Daktilo metni sayısal ortama aktarılmıştır ve MENAdoc sitesinde genel kullanıma açılmıştır. Bu temelde Kvergić ve eserine ve bu eserin Türkiye’deki dil araştırmaları üzerindeki etkisine yönelik daha geniş bir sayısal seçki oluşturulacaktır.