Bilimsel Danışma Kurulu

Orient-Institut Istanbul’un Bilim Danışma Kurulu, Enstitüye özellikle çalışma programı ile ilgili bilimsel konularda, Max Weber Stiftung’un Mütevelli Heyeti’ne de Enstitü ile ilgili konularda danışmanlık verir. Direktörlük pozisyonu için önerilerde bulunur ve bilimsel çalışanların işe alınma süreçlerinde danışmanlık yapar.

Kurulda şu anda görev yapanlar:

Başkan:

Prof. Dr. Christoph Schroeder
Universität Potsdam, Institut für Germanistik, Arbeitsbereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

Başkan Vekili:

Prof. Dr. Nathalie Clayer
Centre d’Etudes Ottmanes, Balkaniques et Centrasiatiques, Paris

Üyeler:

Assoc. Prof. Dr. Hülya Adak
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Avrupa Çalışmaları

Prof. Dr. Burcu Doğramacı
Ludwig-Maximilian Universität München, Institut für Kunstgeschichte

Prof. Dr. Laurent Mignon
University of Oxford, Faculty of Oriental Studies

Prof. Dr. Irina Nevskaya
Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Empirische Sprachwissenschaft

Prof. Dr. Henning Sievert
Universität Heidelberg, Institut für Islamwissenschaft

Prof. Dr. Akşin Somel
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih

Prof. Dr. Alexandre Toumarkine
Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Paris