Kütüphane Veri Bankaları, Web Siteleri ve Sanal Kütüphaneler

Bu sayfada yer alan bağlantılar üzerinden veri bankalarına, web sitelerine ve sanal kütüphanelere ulaşabilirsiniz. İzne tabi bazı veri bankalarına ancak enstitü dahilinde ulaşmak mümkündür.

Andros
Yunan adası Andros’ta bulunan Kaireios Kütüphanesi’nde yer alan Osmanlı belgelerini (1579–1821) içeren veri bankası. Veri bankasından orijinal belgelerin tıpkıbasımlarına doğrudan ulaşmak ve belgelerde bazı sözcük ve ifadelere göre arama yapmak mümkündür.

CEEOL
C.E.E.O.L. Arşivi’nde 2009 yılına kadar C.E.E.O.L. Platformuna konulmuş, Doğu ve Güney Avrupa ülkelerinde yayınlanmış ya da bu ülkelerle ilgili sosyal ve felsefi bilimler ağırlıklı, 446 dergiden içerik yer almaktadır. Bu dergilerin önemli bir bölümü bilim dergileridir; bununla birlikte kültür dergileri ve siyasi dergiler de vardır. Ulusal lisans mevcuttur. 1 Ocak 2010’dan sonra konulmuş içeriklere ulaşmak ücrete tabidir.

Clio online
Tarih bilimleri konusunda web sitesi.

Cold War Intelligence
“Bu koleksiyonda, daha önce gizli olarak sınıflandırılmış 2.360 (çoğunluğu çok gizli ya da üstü gizliliğe sahip) ABD hükümet belgesi yer almaktadır. Okuyucular, gizliliği kaldırılmış bu belgeler sayesinde ilk kez ABD gizli servislerinin Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği’ne yönelik casusluk faaliyetlerinin başarısı ve başarısızlıklarını görme şansına sahip oluyorlar.” Almanya ulusal lisansı.

Database for Ottoman Inscriptions
Arama yapılabilir bu dijital veri bankasında Osmanlı döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda kazınmış Türkçe, Arapça ve Farsça kitabelerin transkripsiyonları ve resimleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu veri bankasında mezar yazıtları yoktur. Bununla birlikte, bir yazıt için hazırlanmış, ama bilinmeyen bir nedenden ötürü taş üzerine yontulmamış metinler de yer almaktadır. Ayrıca, kitabelerde yer almış olmakla birlikte zaman içinde yok olmuş, ama şiir derlemelerinde bulunabilen kronogram parçalarına da ulaşmak mümkündür. Çalışmalar devam etmektedir.

Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert online
“20. Yüzyıl Almanya Tarihi” dizisinin “Nasyonal Sosyalizm, Holokost, Direniş ve Sürgün 1933–1945” başlıklı bu ilk bölümü kapsamında; Nazi devleti, NSDAP, Nasyonal Sosyalist ideoloji ve propaganda, Nasyonal Sosyalist yargı ve Nasyonal Sosyalist yasama, “Üçüncü Reich”ta direniş, zulüm, imha ve sürgün konularında temel kaynaklar bir araya getirildi ve dijital ortama aktarıldı.

EGO – European History Online
Avrupa’nın transkültürel tarihine ilişkin bir web sitesi.

Empire Online
Sömürgecilik ve emperyalizm konusunda tematik olarak gruplandırılmış makaleler, kaynak ve veri malzemeleri.

EVIFA
Etnoloji konusunda sanal uzmanlık kütüphanesi.

The Gerritsen Collection
Kadınlar ve feminizmin tarihiyle ilgili dünyanın en büyük tam metin veri bankasıdır.

Hazine
Orta Doğu ile ilgili malzeme bulunan arşivler, kütüphaneler, müzeler ve diğer araştırma merkezleriyle ilgili bilgiler içermektedir.

historicum.net
Internette tarih bilimsel bilgiler.

The Holocaust Collection
Koleksiyonda şunlar yer almaktadır: Holocost sırasında Naziler tarafından el konulan kişisel Yahudi mülklerinin geri verilmesi ile ilgili bilgiler, idari raporlar, yayınlar ve ölüm vakaları dahil olmak üzere toplama kamplarından notlar ve kayıtlar, bütün kamplar için arka plan bilgileri, haritalar, olayların zaman çizelgesi ve en önemli olayların hikayesi. Ayrıca, United States Holocaust Memorial Museum ile yapılan işbirliği sayesinde tek tek 600 kurbanın ve hayatta kalanların hikayelerine de ulaşılabilir.

ISAM
Tarih, din ve edebiyat ile ilgili Osmanlı yazmalarından oluşan dijital arşiv. Arşivde 2012 itibariyle yaklaşık 2000 başlık bulunmaktadır. Tam metinler.

Islamic Heritage Project
Harvard Üniversitesi müze koleksiyonlarından ve kütüphanesinden yüzlerce İslami el yazması ve yayınlanmış metin. 280 el yazması, 275 basılı metin ve 50 haritanın dijitalleştirilmiş hali mevcuttur. Malzemelere ücretsiz ulaşılabilir. Tam metinler.

i-Stamboul. Osmanlı Devleti’nde Rum Kütüphaneleri. Bu projenin temel amacı, 16. ve 20. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Rum kütüphanelerinin tarihine ilişkin araştırmaları yeniden başlatmaktır. Çalışma devam ediyor.

İstanbul Kadı Sicilleri
Basılı metinlerin dijital versiyonu. Arama yapılabilir. Tam metinler (transliterasyon ve tıpkıbasım). Metinler PDF olarak indirilebilir.

İstanbul Kadın Müzesi
İstanbul Kadın Müzesi’nin web sitesi. “İstanbul’u kültür ve sanat alanlarında zenginleştirmiş kadınlar” konulu sanal sergi.

János Sipos’un Türk Dünyası Halk Müziği Arşiv. Müzik örnekleri ve bilimsel çalışmalar içerir.

Making of the Modern World
15. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın ortalarına kadar yayınlanmış ekonomi literatürünün kapsamlı bir koleksiyonu. Tam metinler. Almanya ulusal lisansı.

MENAdoc
Ön Asya ve Kuzey Afrika Özel Koleksiyonları’ndan tam metinler. Metinler arasında ZDMG, Prof. Jacob M. Landau’nun Türkçe araştırma kütüphanesinde yer alan, İslam Bilimleri Araştırmaları dizisinden artık basılı olarak bulunamayan başlıkların ve bazı tek tek metinlerin dijitalleştirilmiş hali bulunuyor. Koleksiyon sürekli olarak geliştiriliyor. Tam metinler.

Menalib
MENALIB Ön Asya Sanal Uzmanlık Kütüphanesi, Ön Asya bilimleri ve İslam bilimleri alanlarında bilgilerin yer aldığı bir web sitesidir. MENALIB, konuların uzmanları tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuş basılı ve elektronik bilgilere ulaşım sağlamaktadır.

Music Online Reference
Alexander Street Press’in Music Online Reference veritabanı dört bölümden oluşmaktadır: 1. Classical Scores Library, 15. –  20. yüzyıllardan müzik baskısı, müzik elyazmaları ve daha önce yayınlanmamış materyaller koleksiyonu. 2. Classical Music Reference Library, Orta Çağ’dan 21. yüzyıla kadar Batı klasik müzik tarihi hakkında yaklaşık 55.000 sayfadan oluşan referans eserlerin bir derlemesidir. 3. African American Reference Library, Afrika kökenli Amerikan müziğinin başlangıcından 1970’lere kadarki tarihi üzerine, toplam 45.000 sayfadan oluşan, nadir veya daha önce yayınlanmamış materyallerden oluşan kapsamlı bir referans çalışması ve koleksiyon. 4. The Garland Encyclopedia of World Music Online, 1200’ün üzerinde derinlemesine makalenin kapsamlı bir referans kitabı ve dünya çapında geleneksel etno müziği hakkında 9200 sayfa. Ulusal lisans.

Ottoman Diplomats
Ottoman Diplomats: Letters from the Imperial Legation in Brussels (1849-1914) web sitesi, Belçika’da görev yapmış Osmanlı diplomatlarının (1849 – 1914) raporlarına ulaşım sağlamaktadır. Diplomatik belgelerin orijinalleri, İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndedir.

Ottoman History Podcast
İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın yapan, çeşitli araştırmacılarla yapılmış, Osmanlı İmparatorluğu ve modern Orta Doğu araştırmalarının önemli başlıklarıyla ilgili söyleşilerin yer aldığı haftalık internet radyo programı.

Ottoman Turkish Literature
Duke Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki Osmanlı kitap ve metin baskılarının (216 adet) dijital versiyonları ücretsiz ulaşılabilir tam metinler olarak bulunmaktadır. Yeni metinlerin eklenmesine devam edilmektedir.

OTTPOL
“OTTPOL: A History of Early Modern Ottoman Political Thought, 15th to Early 19th Centuries” başlıklı araştırma projesinin web sitesi.

Princeton Digital Library of Islamic Manuscripts
Yaklaşık 200 el yazması bulunmaktadır. Tam metinler.

Russian Islamic Studies
Bu yeni veri tabanı, Rusya’da, Rus dilinde yayınlanan, İslam hakkında dergi ve gazete koleksiyonundan oluşmaktadır. Moskova, Nijni Novgorod ve Mahaçkala’da çıkan bu yayınlar, Rusya’daki İslam araştırmalarını, Rusya ve yurt dışındaki İslami organizasyonların faaliyetlerini, Rusya’nın Müslüman bölgelerindeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri kapsamaktadır. Veritabanları güncel konularla düzenli olarak güncellenmektedir. Bazı dergilerin 2007-2010 yıllarına kadar uzanan bir arşivi de bulunmaktadır.  Almanya ulusal lisansı.

SOWIPORT
Araştırma projeleriyle ilgili literatürden sosyal bilimler alanındaki yeniliklere kadar uzanan bir yelpazeyle ilgili bilimsel enformasyon yer almaktadır. Tam metinler de vardır; ama sadece bir kısmına ücretsiz ulaşmak mümkündür.

TBBM und Meclis-i Mebusan/Ayan Sitzungsprotokolle
TBBM ve Meclis-i Mebusan/Ayan, oturum tutanakları. 17 Aralık 1908’den 5 Nisan 1920 tarihine kadar Osmanlı Parlamentosu’nun; 23 Nisan 1920’den bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu’nun oturum tutanakları. Tam metinler.

Ulusal Veri Tabanları UVT
TÜBİTAK’ın akademik ağı ve bilgi merkezi olan Ulakbim’in ulusal veri bankaları. Felsefi ve sosyal bilimler alanından 167 dergi incelemeye sunulmuştur. Kısmen ücretsiz kullanım mümkündür.

Uppsala Ottoman Heritage
Uppsala Üniversite Kütüphanesi’nden Alvin (kültürel miras kolleksiyonları için web sitesi) üzerinde dijital ortama aktarılmış ve yayınlanmış Osmanlı yazmaları ve haritaları.

musiconn
Müzik bilimleri sanal uzmanlık kütüphanesi.

osmikon
Doğu Avrupa araştırmaları sanal uzmanlık kütüphanesi.

Pollux
Siyaset bilimleri sanal uzmanlık kütüphanesi.

Wellcome Arabic Manuscripts Online
Wellcome Library (Londra) Arapça metinler koleksiyonunda bulunan ve tıp tarihine ilişkin yaklaşık 500 metin. Tam metinler.

ZVDD
Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke (Dijitalleştirilmiş Basımlar Merkezi Rehberi), Almanya’daki 15. yüzyıldan bugüne kadar uzanan sürede basılmış metinlerin dijitalleştirilmiş versiyonlarının yer aldığı web sitesidir. Burada yer alan basımların DFG-viewer ile incelenmesi veya bir bağlantı üzerinden metnin tamamına ulaşılması mümkündür.