Eski Araştırmacılar

Dr. Malte Fuhrmann (2010 – 2013)

Karşılıklı ve Uzun Vadeli Bakış Açılarından Avrupa-Türkiye İlişkileri

araştırma alanının sorumlusu olarak araştırmacı

Doç. Dr. Barbara Pusch (2009 – 2015)

Çift Yönlü Göç Ülkesi Olarak Türkiye

araştırma alanının sorumlusu olarak araştırmacı

Dr. Elif Damla Yavuz (2015-2017)

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Müzik

araştırma alanının „Corpus Musicae Ottomanicae“ projesinde araştırmacı

Dr. habil. Alexandre Toumarkine (2011-2017)

Anadolu’nun Dinler tarihi
araştırma alanının sorumlusu ve
Türkiye’de Yeni Dinsellikler: Sekülerleşmiş bir Müslüman Ülkede Yeniden Büyülendirme mi?
araştırma projesinin sorumlusu olarak araştırmacı

Dr. Zaur Gasimov (2013-2019)

Entelektüel Aktarım Süreçleri

araştırma odağının sorumlusu olarak araştırmacı

Dr. Astrid Menz (1999-2004 / 2006-2019)

PD Dr. Robert Langer (2017-2020)

Anadolu’nun Dinler Tarihi

araştırma odağının sorumlusu olarak araştırmacı

Dr. Nevin Şahin (2018-2021)

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Müzik
araştırma alanındaki
Corpus Musicae Ottomanicae
projesinde araştırmacı

Dr. Gülşah Başkavak (2019 – 2022)

İnsan, Tıp ve Toplum araştırma alanında

VALID-TR, İRSSC  ve Hair:y_less Masculinities projelerinde araştırmacı.

Shahrzad Irannejad (2020-2022)

İnsan, Tıp ve Toplum ve Anadolu’nun Dinler Tarihi araştırma alanlarında araştırmacı

ve İRSSC projesinin üyesi.

Burak Taşdizen (2020-2022)

İnsan, Tıp ve Toplum araştırma alanında İRSSC  ve Hair:y_less Masculinities

projelerinde araştırmacı

Dr. des. Kamyar Nematollahy (2019-2022)

İran

araştırma odağında araştırmacı

Dr. Katja Rieck (2019-2022)

Researcher of the

research priority Iran.

Dr. Dilek Soileau (2020 – 2022)

Dr. Melike Şahinol (2015 – 2023)

İnsan, Tıp ve Toplum araştırma alanının sorumlusu ve araştırmacı

STS Turkey network’un ana kurucularından

PD Dr. Judith I. Haug (2016 – 2023)

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Müzik

araştırma alanının sorumlusu,

CMO (Yakındoğu Müzik Yazmalarının Eleştirel Basımı) projesinin İstanbul sorumlusu.

Orient-Institut İstanbul Müdür Vekili Yardımcısı (2020 – 2022)