Orient-Institut Studies

Orient-Institut Studies, Orient-Institut Beirut ile birlikte yürütülen ve perspectivia.net üzerinden yayımlanan internet temelli bir yayıncılık formatıdır. Her iki enstitünün de amacı, Orta Doğu ve Avrasya araştırmalarındaki bölgesel ve bölgeler ötesi perspektifler arasındaki boşluğu doldurmaktır.

Badr, Hanan (Hrsg.). Research Project: Media Culture in Transformation: Political communication, Social Networking and Transition in Egypt. Beirut 2016 (Orient Institute Studies, 4).

von Maltzahn, Nadia & Bellan, Monique (Hrsg.). Proceedings of the Conference “Divercities. Contested Space and Urban Identities in Beirut, Cairo and Tehran”. Beirut 2013 (Orient Institute Studies, 3).

von Hees, Syrinx; von Maltzahn, Nadia & Weinrich, Ines (Hrsg.). Proceedings of the Conference “Inverted Worlds: Cultural Motion in the Arab Region”. Beirut 2012 (Orient Institute Studies, 2).

Sing, Manfred (Hrsg.). Rethinking Totalitarianism and its Arab Readings. Proceedings of the Conference “European Totalitarianism in the Mirrors of Contemporary Arab Thought”. Beirut 2012 (Orient Institute Studies, 1).