Staj

Orient-Institut Istanbul (OII), araştırma çalışma alanında staj imkanı tanımaktadır. Staj için, enstitünün bilimsel konularına uygun dallarda eğitim gören ve eğitimlerinin temel bölümünü / ara sınavını (MA) ya da 3. yarıyıllarını (Bachelor) tamamlamış olan üniversite öğrencileri başvurabilir. Ana dallar şunlardır: Türkoloji, Osmanistik ve İslam Bilimleri. Araştırma bölgesiyle bölgesel bir ilişkisi olan başka dallarda okuyanlar da başvurabilir.

Stajlar en az 6 hafta, en çok da 3 ay sürmelidir. Adayların Türkçeyi konuşması – bilimsel stajlar için İngilizce ve projeye göre başka diller de – ön şarttır. Stajyerlerin staj süresi boyunca Almanya’da bir üniversiteye kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu durum başvuru sırasında ve stajın başlangıcında kayıt belgesi ile kanıtlanmalıdır. OII, stajyerlerin bir sağlık sigortasına sahip olduklarını ve staj nedeniyle OII’nin kendileri için başka herhangi bir sigorta yaptırmasının gerekmeyeceğini kabul eder.

Staj başvurularının dikkate alınabilmesi için, başvuranların DAAD’ye – Max Weber Stiftung’un yurt dışındaki enstitülerinde kısa süreli çalışmalar için verilen burslar için – bir burs başvurusunda bulunmuş olmaları gerekmektedir. Haftalık eğitim süresi 20 saattir. Stajyerler, enstitünün bilimsel çalışanları tarafından yönlendirilirler. Stajyerlerden; staj sürelerinin başlangıcındaki ilk çalışma gününde enstitü çalışanlarına kendilerini tanıtmaları ve stajın sonundaki son çalışma gününde de yine enstitüye gelerek veda etmeleri, stajlarının kabulü ve devamı için gerekli ve önemli koşullarla ilgili enstitü yönetimini bilgilendirmeleri, genel enstitü kurallarını kabul etmeleri ve enstitünün etkinliklerine (sunumlar, konferanslar, atölyeler) katılmaları beklenir.

Stajyerlerin seçilmesinde tek yetkili enstitü yönetimidir. Başvuruda bulunanların stajyer olarak kabul edilme konusunda hak iddia etmeleri mümkün değildir. Kabul edilen bir staj başvurusu, önemli nedenler yüzünden iptal edilebilir. Stajın bitiminde bir staj belgesi hazırlanarak stajyere verilir. Staj başvurularında şu bilgilerin olması gereklidir:

Üniversite, öğrenim dalı ve okunmuş öğrenim süresi (sömestr sayısı), arzu edilen staj alanı ve stajın hedefi.

Başvuruya eklenmesi gereken belgeler şunlardır:

  • CV (bilinen yabancı diller belirtilmelidir),
  • Bir vesikalık fotoğraf,
  • Diploma fotokopileri (onaylı olmaları gerekmez),
  • Üniversite kayıt belgesinin fotokopisi.

Staj yapmak isteyenlerin, istenen staj tarihinden 6 ay önce başvuruda bulunmalarını rica ediyoruz.

Stajlarla ilgili genel sorular için Okan Akgün‘e başvurulabilir.