Kütüphane Katalogları

Aşağıdaki listede seçilmiş uzmanlık kütüphanelerinin katalogları bulunmaktadır:

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi kataloğu.

CMF
George-İstanbul Hıristiyan-Müslüman Forumu (CMF) kütüphanesi, dinler arası diyalog, Türkiye ve Avusturya/Almanya’da İslam, Türkiye’de Hıristiyanlık vb. konularda kitaplar toplamaktadır.

IFEA
Institut Francais d’Etudes Anatoliennes’in kataloğu.

İRCİCA kütüphanesi kataloğu.

İSAM  İslam Araştırmaları Merkezi’nin kütüphane, kütüphane veritabani ve arşiv koleksiyonları katalogları.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin katalog ve dijital arşivine erişim sağlayan web sitesi. Bazı hizmetler için kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu
El yazmaları, Osmanlıca ve Latince nadir basılı eserler ve dergiler koleksiyonu. Tam metinlere pdf olarak erişim sadece üniversite mensupları için kayıt sonrasında mümkündür.

Milli Kütüphane kataloğu.

Orientalische Periodika (Universität Kiel)
Kiel Üniversitesi Şarkiyat Semineri’ndeki eski Arapça, Frasça, Osmanlıca süreli yayınları koleksiyonu.

Orient-Institut Beirut
Orient-Institut Beirut’un IPAC’ı. Görüntü kataloğu 1995’ten önce edinilmiş materyalleri kapsamaktadır.

Orient-Institut Beirut
Orient-Institut Beirut’un OPAC’ı. Katalog, 1995 yılından itibaren bu yana satın almınan materyaller kapsamaktadır.

Sakulidis Kütüphanesi. Die Privatbibliothek von Meletios Sakulidis im Sismanoglio Megaro-Gebäude auf der İstiklal Caddesi enthält Bücher und Dokumente aus dem 19. und 20. Jahrhundert zu den Griechen Istanbuls.

SALT Araştırma’nın kataloğu.

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi kataloğu.

Türk Dil Kurumu kataloğu.

Türk Tarih Kurumu kataloğu.