Dinler tarihi ve din antropolojisi

Proje sorumlusu: Dr. Esther Voswinckel Filiz

Proje süresi2011’den bu yana

Anadolu’nun Dinler Tarihi başlıklı araştırma alanı, disiplinler arası sınırları aşarak Anadolu’nun dinler tarihinin farklı fenomenleriyle ilgilenen ve birbiriyle gevşek ilişkiler içinde bulunan tarihi ve güncel ağırlıklı araştırma konularını içeriyor. Burada üç tema öne çıkıyor: Dini pratikler, dini değişim ve (coğrafi ve ideolojik) sınırların aşılması.