Geç Osmanlı İmparatorluğu Araştırmalarında Kaynak Olarak Kişisel Tanıklıklar

Proje sorumlusu: Dr. Richard Wittmann

Ana işbirliği ortağı: Prof. Dr. Christoph Herzog (Universität Bamberg)

Proje süresi: 2008’den bu yana

Bugüne dek sürdürülen Geç Osmanlı İmparatorluğu’na yönelik tarih yazımı, büyük ölçüde devlet görevlileri tarafından Osmanlıca olarak kaleme alınmış ve kamusal arşivlerde saklanan belge ve dosyalara dayanmaktadır. Buna karşılık bu araştırma alanı, çoğul etnisiteli, çoğul kültürlü İstanbul halkına mensup kişilerin kendi dillerinde, yani Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentinde kullanılmakta olan Osmanlıca-Türkçe, Yunanca, Ermenice, Arapça, Ladino’nun yanı sıra, bir dizi başka dilde de yazdıkları otobiyografik metinlere özel bir dikkatle eğiliyor. Geç Osmanlı kişisel tanıklıklarını ele alan araştırma alanının odağını, Osmanlı başkenti İstanbul sakinlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar uzanan dönemden kalmış günlükleri, hatıraları, mektupları ve diğer „Ego-Dokumente“ (Jacques Presser) ya da „life narrativ“leri (Sidonie Smith / Julia Watson) oluşturuyor. Bu araştırma alanı, bu türdeki metinlerin araştırılmasıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nun geç dönemindeki İstanbul’un toplumsal tarihine, büyük devletler ve dünya imparatorluklarına yönelik güncel araştırmalar bağlamında da bir katkı sunmayı amaçlıyor ve bugüne dek Batı’ya odaklı, bir diğer deyişle Batı-merkezli, kişisel tanıklık araştırmalarına Osmanlı’ya dair birincil kaynakları da dikkate alan bir ivme kazandırmak istiyor. Bu malzemenin – özellikle de Türkçe olmayan bölümünün – değerlendirilmesi sayesinde, Osmanlı araştırmalarında ulusal tarihe odaklı önyargıların ve dile odaklı kısıtlamaların aşılmasına önemli bir katkı sağlanması umuluyor. Bu araştırma alanının kapsamında, Orient Institut Istanbul bünyesinde sürdürülen bireysel araştırma çalışmaları, Istanbul Memories projesi (www. istanbulmemories.org) çerçevesinde disiplinlerarası ve uluslararası bir araştırma bağlamı, Orient-Institut Istanbul kütüphanesinde bu tema kompleksi üzerine odaklanan koleksiyonun geliştirilmesi, bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve konuya ilişkin yayınlar gerçekleştirilmesi yer alıyor.