IslamAnatolia: Anadolu’nun İslamlaşması Projesi, 1100–1500 

Proje sorumlusu: Dr. Andrew Peacock (School of of History, University of St Andrews; Dr. Sara Nur Yıldız desteğiyle

Proje süresi: 2012-2016

Destekleyen: European Research Council (Seventh Frontier Programme Starting Grant)

“IslamAnatolia” başlıklı araştırma projesi, Anadolu’nun MS 1100 ve 1500 yılları arasında Hristiyan bir toplumdan ağırlıklı olarak Müslüman bir topluma dönüşümünü araştırıyor. Bu konuda daha önce yapılmış araştırmaların odak noktasında sadece dönüşüm konusu yer alırken, bu araştırma İslamiyete yönelik kütürel uyumun önemini de vurguluyor ve İslam kültürünün hem İslamiyete yeni geçmiş Türklerin, hem de Hristiyan nüfusun içinde kök salması süreçlerini anlamaya çalışıyor. “IslamAnatolia”, Anadolu İslam toplumunun oluşumunu Arapça, Frasça ve Türkçe elyazması metinler olarak bugüne kalmış, ama büyük ölçüde incelenmemiş çok sayıda yazılı belge üzerinden inceliyor. Tek tek metinler üzerinde yapılmış çalışmaların varlığına rağmen, bu metinlerin bir bütün olarak ana hatları büyük ölçüde bilinmiyor. Pek çok çalışma da yayınlanmadan kalmış durumda. Bu proje, 12. yüzyıldan 16. yüzyılın başlarına kadar süren İslamlaşma sürecinde Anadolu’da üretilmiş ve yayılmış çok sayıda el yazması metinle ilgili, belgelerin içerikleri, kopyalandıkları yer ve tarihler, hamilik ve yazarlar ile ilgili bilgiler de içeren, herkese açık bir veri tabanı oluşturuyor. Veri tabanında yer alan kodikolojik bilgiler software mapping ile ilişkilendirilecek ve özgül metinlerin dolaşımda olduğu tarihler ve yerlerle ilgili ilk kez sağlam veriler sunulmuş olacak. Böylece Anadolu’nun kültürel ve dini İslamlaşması ile ilgili bilimsel kaynakların yolunun aydınlatılması hedefleniyor.