Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Müzik

Proje sorumlusu: Cüneyt Ersin Mıhcı

Proje süresi: 2011’den beri

Orient-Institut’un müzikoloji alanındaki araştırmaları, müzikolojinin iki kısmi disiplinini kapsıyor: Tarihi müzikoloji ve etnomüzikoloji. Bu iki kısmi proje metodolojik olarak ve içerik açısından birbirinden kesin çizgilerle ayrılıyor ve Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde müziğin farklı yönlerini inceliyor. Çalışmaların odağında ağırlıklı olarak 19. yüzyıl el yazmaları ve notalarıyla müzik tarihi ve tarihi ve güncel nota belgelerinin incelenmesi yer alıyor. Bunlara İstanbul’da ve Anadolu’da müzik alanında son dönemdeki gelişmelere yönelik alan çalışmaları ekleniyor.