Underground Culture in the Late Ottoman Empire and Turkey

Proje sorumluları: Prof. Dr. Raoul Motika

Ana işbirliği ortağı: Dr. Timour Muhidine (INaLCO)

Proje süresi: 2013’ten bu yana

Uluslararası bir araştırma ağı çerçevesinde yürütülen bu temel araştırma konusu kapsamında “öteki” İstanbul’u ve “öteki” Türkiye’yi ve böylelikle Türkiye’deki toplumsal ve kültürel gelişmelerin dinamiğini daha iyi anlayabilmek amacıyla, Türkiye’deki kültürel ve sosyal ana akımların dışında kalan kültürel fenomenlerin araştırılması hedefleniyor. Projenin zamansal çerçevesi, Geç Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanıyor. Edebiyat bilimi, modern sanat tarihi ve antropoloji projenin ağırlık noktalarını oluşturan disiplinler. Projeye Türk bilim insanlarının yanı sıra (örneğin Doç. Dr. Hülya Adak), Alman ve Fransız meslektaşları (IFEA ve InaLCO) ve Prof. Dr. Laurent Mignon (Oxford) katılıyor.

İçeriksel çalışma için, bugüne kadar ancak kısmen somut projeler olarak sürdürülen beş eksen belirlenmesi kararlaştırıldı:

  1. Edebiyat: (Neyzen Tevfik’ten Küçük İskender’e kadar) merkezi yazarlar, Trash edebiyatları (1990’ların sonlarından itibaren), feminist yeraltı edebiyatı, eşcirsel edebiyatı, v.s.
  2. Yayıncılık ortamı: fanzinler, underground–“chic” yayınları (Norgunk, 6.45, Marjinal Kitap, v.s.) ve anarşist yayınlar (basılı ve internet yayını olarak).
  3. Plastik sanatlar: Karikatür, resim (klasik örnekler olarak Yüksel Arslan ve Cihat Burak) ve Türk sanat sahnesinin yeni bir unsuru olarak “Outsider Art” ve farklı bir estetiğin bir başka örneği olarak deneysel sinema.
  4. Sosyoloji/antropoloji: Gezi protestoları çevresinde gelişen motosiklet kulüpleri, anarşist gruplar gibi “Youth Tribes”, “klasik yeraltı”, alt tabakalar ve serseriler (kabadayılar, apaşlar, apaçiler) ve çok yaygın bir varlık gösteren LGBT-kültürü.
  5. Müzik (Martin Greve/Fabio Salomoni): “klasik” Rebetiko (19.–20. yüzyıllar.), Rap ve Heavy Metal’in yanı sıra Afro-Türklerin müziği.