Hizmet Şartları

Son güncelleme: 06.05.2024

Orient-Institut Istanbul hizmetlerini kullandığınızda, bu en son Hizmet Şartları’nı (“Şartlar”) kabul etmiş olursunuz. Bu şartların ihlali, takdirimize bağlı olarak, hesabınızı sonlandırmamızla sonuçlanabilir.

Bu Hizmet Şartları’nı istediğimiz zaman güncelleyebiliriz.

Tanımlar

Herhangi bir politikamızda veya şartımızda “Kuruluş”, “biz”, “bizim” veya “bize” ifadesi, Orient-Institut Istanbul anlamına gelir.

“Hizmetler”, oiist.com sitemizi ve Orient-Institut Istanbul tarafından oluşturulan ve sürdürülen herhangi bir ürünü ifade eder.

Son olarak, “siz” veya “sizin” ifadesi, hizmetlerimizden bir veya daha fazlasına sahip olan kişiler veya kuruluşlar anlamına gelir.

Hesap Şartları

 1. Hesabınızın ve şifrenizin güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Kuruluş, bu güvenlik yükümlülüğüne uymamanızdan kaynaklanan kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz ve tutulmayacaktır.
 2. Hizmetleri, Kullanım Kısıtlamaları Politikamızda belirtilen herhangi bir amaç için kullanamazsınız.
 3. Hesabınız altında yayınlanan tüm içeriklerden ve gerçekleşen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz.
 4. İnsan olmalısınız. “Botlar” veya diğer otomatik yöntemlerle kaydedilen hesaplara izin verilmez.

İptal ve Sonlandırma

 1. Hesabınızı düzgün bir şekilde iptal etmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızı nasıl iptal edeceğinizle ilgili talimatları İptal Politikamızda bulabilirsiniz. Hesabınızı iptal etmek için gönderilen bir e-posta veya telefon talebi otomatik olarak iptal olarak kabul edilmez. Hesabınızı iptal etme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, her zaman Destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
 2. Hesabınızı askıya alma veya sonlandırma ve herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda hizmetlerimizin mevcut veya gelecekteki kullanımını reddetme hakkını saklı tutarız. Askıya alma, sizin ve hesabınızdaki diğer kullanıcıların hesaba veya hesaptaki herhangi bir içeriğe erişemeyeceği anlamına gelir. Sonlandırma ayrıca, hesabınızın veya hesabınıza erişiminizin silinmesi ve hesabınızdaki tüm içeriklerin silinmesiyle sonuçlanacaktır. Ayrıca, Kullanım Kısıtlamaları Politikamızın ihlalleri de dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda hizmetlerin kullanımını herhangi bir kişiye reddetme hakkını saklı tutarız.
 3. Bir kuruluş çalışanına veya yetkilisine yönelik sözlü, fiziksel, yazılı veya diğer istismarlar (istismar tehditleri veya misilleme dahil) derhal hesap sonlandırılmasıyla sonuçlanacaktır.

Kullanılabilirlik, Güvenlik ve Gizlilik

 1. Hizmetleri kullanmanız tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bu hizmetleri “olduğu gibi” ve “mevcut” bir temelde sunuyoruz. Hizmet düzeyi anlaşmaları sunmuyoruz, ancak uygulamalarımızın kullanılabilirliğini ciddiye alıyoruz.
 2. Kullanımınız diğer müşterilerin ortalama kullanımını önemli ölçüde aşıyorsa, hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakma hakkını saklı tutarız. Herhangi bir işlem yapmadan önce hesabın sahibiyle iletişime geçeceğiz, nadir durumlar dışında, kullanım düzeyinin diğer müşteriler için hizmetin performansını olumsuz etkileyebileceği durumlar hariç.
 3. Yedeklemeler, yedekli sistemler ve şifreleme yoluyla verilerinizi korumak ve güvence altına almak için birçok önlem alıyoruz. Genel internet üzerinden veri iletimi için şifrelemeyi zorunlu kılıyoruz. Verilerinizi şifrelenmemiş olarak ağımız üzerinden gönderebileceğimiz bazı sınır durumlar vardır.
 4. Orient-Institut Istanbul’un verilerinizi Gizlilik Politikamızda açıklandığı şekilde ve başka bir amaç için işlemeyeceğini kabul edersiniz. Nadir durumlarda, personelimiz aşağıdaki nedenlerle verilerinize erişebilir:
  • Destek taleplerinizde size yardımcı olmak. Hesabınıza erişmeden önce açık onayınızı alacağız.
  • Otomatik bir işlemi yarıda durduran bir hata meydana geldiğinde. Bu tür hatalar meydana geldiğinde otomatik uyarılar alıyoruz. Kişisel verileri görmeden sorunu çözebilir ve otomatik işlemi yeniden başlatabilirsek bunu yaparız. Nadir durumlarda, sorunu çözmek için minimum miktarda kişisel veriye bakmamız gerekir.
  • Orient-Institut Istanbul’u korumak için. Verilerinizin ve hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma kapsamında günlükleri ve meta verileri inceleriz. Gerekirse, kötüye kullanım raporu soruşturmasının bir parçası olarak hesaplara da erişebiliriz.
  • Uygulanabilir AB mevzuatına uygun olarak. AB merkezli bir kuruluş olarak, birincil veri altyapımız AB içinde bulunan müşteri verilerini sıkı bir şekilde GDPR’ye uygun olarak yönetiyoruz. Müşteri verilerini yalnızca aşağıdaki durumlarda işler veya ifşa ederiz:
   • Hukuki Gereklilikler: AB veya üye devlet hukuku tarafından gerekli görüldüğünde müşteri verilerini saklayabilir veya paylaşabiliriz. Bu, AB yargı yetkisi içinde mahkemeler veya yasal otoritelerden gelen emirlerin yerine getirilmesini içerebilir.
   • Uluslararası Talepler: Bir AB dışı otoritenin veri erişimi talepleriyle karşılaşırsak, standart politikamız, AB’nin taraf olduğu ve AB hukukunda tanınan bir Karşılıklı Hukuki Yardım Antlaşması (MLAT) gibi bir uluslararası anlaşma tarafından desteklenmedikçe bu tür talepleri reddetmektir.
   • Acil Durum Talepleri: Nadir meşru acil durum taleplerinde, veriler AB düzenlemelerine ve kişisel verileri koruma amaçlı titiz iç politikalarımıza uygun olarak paylaşılabilir.
 5. Hizmetleri çalıştırmak için gerekli donanım, yazılım, ağlar, depolama ve ilgili teknolojiyi sağlamak için üçüncü taraf satıcılar ve barındırma ortakları kullanıyoruz. Kişisel verileri işleyen tüm alt işleyicilerin listesini burada görebilirsiniz.
 6. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca, Orient-Institut Istanbul, hizmetlerimizi kullanmanız bağlamında “veri işleyici” olarak sınıflandırılır, “veri sorumlusu” olarak değil. Bu sınıflandırma, başka bir veri sorumlusu adına kişisel verileri işleme konusundaki rolümüzü yansıtır ve tüm kişisel verileri GDPR gereksinimlerine uygun olarak işleme taahhüdünde bulunuruz. İşlenen verilerin korunmasını ve gizliliğini sağlayarak tüm yasal yükümlülüklere uyarız ve veri işlemenin veri sorumlusunun talimatlarına ve veri işleme anlaşmalarımızın hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlarız. Bu, paylaştığınız verileri yalnızca kayıt olduğunuz amaç için ve bu Şartlar ve Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde işlediğimiz anlamına gelir. Max-Weber Vakfı’nın bir parçası olarak, bu bilgileri ticari amaçlar için saklamaz, kullanmaz, ifşa etmez veya satmayız. Benzer şekilde, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamındaki yükümlülüklerinize uymayı ve Orient-Institut Istanbul’un Hizmetlerini bu düzenlemeleri ihlal edecek şekilde kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmetlerimizi kullanmanın tüm geçerli veri koruma yasalarına uygun olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır ve GDPR tarafından belirlenen veri gizliliği ve güvenliği ilkelerine saygı göstermelidir.
 7. Bu Şartlar, Orient-Institut Istanbul Hizmetlerini Müşteri Verilerini işlemek için kullanmanız için geçerli olduğunda, EU Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) kapsamında Orient-Institut Istanbul Veri İşleme Ek Sözleşmesi (“VİES”) içermektedir. Yukarıda bağlantısı verilen VİES, Orient-Institut Istanbul Hizmetlerini kullanmanızla ilgili olarak sizinle Orient-Institut Istanbul arasında önceden anlaşılmış herhangi bir veri işleme ekinin yerine geçer.

Telif Hakkı ve İçerik Sahipliği

 1. Hizmetlerde yayınlanan tüm içerikler, EU telif hakkı yasasına (Yönerge (EU) 2019/790) uygun olmalıdır. Telif hakkı ihlali iddiasının nasıl bildirileceğine dair ayrıntıları sağlıyoruz.
 2. Hizmetleri size sağlamak için siz ve kullanıcılarınız tarafından yayınlanan içerikleri kullanmak üzere bize sınırlı bir lisans veriyorsunuz, ancak bu materyaller üzerinde mülkiyet hakkı iddia etmiyoruz. Hizmetlere gönderdiğiniz tüm materyaller sizin olmaya devam eder.
 3. İçeriği önceden taramıyoruz, ancak kendi takdirimize bağlı olarak Hizmet aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriği reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutarız (ancak zorunluluğu yoktur).
 4. Kuruluş veya lisans verenleri, Hizmetlere ve bunların içindeki tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, tüm hak, mülkiyet ve menfaatlere sahiptir ve Hizmetleri kullanımınız sonucu Hizmetlerde herhangi bir mülkiyet hakkı edinmezsiniz. Kuruluştan açık yazılı izin almadan HTML, CSS, JavaScript veya görsel tasarım öğelerinin herhangi bir bölümünü çoğaltamaz, kopyalayamaz veya yeniden kullanamazsınız. Kuruluşun logolarını veya Hizmet logolarını tanıtım amaçlı kullanma izni almanız gerekmektedir. Logoları kullanma taleplerini e-posta yoluyla bize gönderin. Bu Şartları ihlal ederseniz, herhangi bir izni geri çekme hakkını saklı tutarız.
 5. Hizmetlerin herhangi bir kısmını, Hizmetlerin kullanımını veya Hizmetlere erişimi, Kuruluştan açık yazılı izin almadan çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, yeniden satmamayı veya kullanmamayı kabul edersiniz.

Sorumluluk

Kuruluşun, hizmetlerin kullanımı, verilere erişilememesi veya verilerinize veya hesabınıza yetkisiz erişimden kaynaklanan herhangi bir zarar türünden size veya üçüncü bir tarafa karşı sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Kuruluş, hizmetleri kullanan üçüncü tarafların eylemleriyle ilgili herhangi bir zarar veya Şartlar veya hizmetlerle ilgili diğer sonuçlardan da sorumlu değildir.

Bu Şartlardan herhangi biri hakkında sorunuz varsa, lütfen Destek ekibimizle iletişime geçin.

Basecamp açık kaynak politikalarından uyarlanmıştır / CC BY 4.0